Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

AS minimum


·       Základní informace o airsoftu a zbraních

o   Pravidla airsoftu

o   Původem z Japonska, konkurence americkému paintballu

o   Zbraně manuální, elektrické a plynové

o   Střelivem jsou 6mm  (8mm) plastové kuličky

o   Zásobníky tlačné a točné

o   Systém Hop-Up

o   Části zbraně a jejich rozpoznávání obecně

 

·       Bezpečná manipulace se zbraní

Se zbraní zacházím, jako by byla nabitá.“

„Vždy mířím do bezpečného prostoru.“

o   Nebojový režim – zajištěna, odpojena baterka, vyjmutý zásobník, bez kuličky v komoře, zabalena na veřejnosti

o   Bojový režim – prst mimo spoušť, nechci-li vystřelit

 

·       Základní ponosy zbraně

o   Nebojový – na popruhu na zádech, přes rameno, v náručí, za transportní ucho (G36, M4, Famas …)

o   Pohotovostní – zbraň volně zapřena do ramene, hlaveň sklopena k zemi

o   Bojový – zbraň zapřena do ramene, hlaveň až vodorovně se zemí

 

·       Základní střelecké pozice

o   Vstoje

o   Vkleče

o   Vleže

o   Vleže na zádech

o   Vleže na boku

 

·       Formace

„Vždy zajištěno 360° – hledám si práci, nemám-li ji určenou – konstantní vyhodnocování rizika.“

„Vždy vizuál s nejbližším kolegou ve formaci.“

„Automatické přecházení z šachovnice do zástupu a naopak.“

o   Šachovnice – pro všechny bojové přesuny z místa A na místo B s výjimkou těch, kde tuto formaci nelze provést fakticky

o   Zástup – pro bojové přesuny, kde nelze využít šachovnici nebo kde je žádoucí jít za sebou z důvodu jediné stopy

o   Rojnice – základní univerzální bojová formace

o   Klín – bojová formace pro přesuny přes otevřené prostranství a v případech nejasné pozice nepřítele

o   – pro zakončení většího celku při přesunu či v případě tzv. kleští (sevření pozic nepřítele z více stran)

o   Dvojstup – nebojová formace pro přesuny

o   Kruhovka – stacionární obranná formace

Dalšími známými formacemi jsou například Diamant, Šíp, Kopí, Kruh, Odřad ...

 

·       Ruční signály

„Ukazuji vždy pomalu, viditelně, stručně a jasně bez zbytečných detailů a formalit.“

„Signál přepošlu dál, není-li určen pouze pro mě.“

o   Já, ty, my, vy

o   Přítel

o   Nepřítel

o   Civil

o   Rukojmí

o   Pozorovatel/odstřelovač/zvěd

o   Radista/spojení

o   Zvíře

o   Vozidlo

o   Objekt

o   Dveře

o   Okno

o   Ke mně

o   Tady, tam

o   Běž, pokračuj

o   Obejít zleva/zprava

o   Kryj mě

o   Rozptýlit se

o   Zaútočit

o   Neútočit

o   Rychle

o   Pozor

o   Zastavit

o   Zmrznout

o   Snížit/zvýšit profil

o   Potichu

o   Pozoruji

o   Vidím

o   Nevidím

o   Naslouchám

o   Slyším

o   Cítím

o   Rozumím

o   Nerozumím

o   Překážka

o   Past

o   Nastražit léčku

o   Kruhovka

o   Nástřelné shromaždiště

o   Vzdálenost

o   Číslovky 1-5

o   Šachovnice

o   Klín

o   Vé

o   Rojnice

o   Zástup

o   Dvojstup

 

·       Určení směru

o   Pomocí stran (vpředu, vzadu, vlevo, vpravo)

o   Pomocí hodin (12. hodina, 6. hodina, 9. hodina, 3. hodina)

o   Pomocí světových stran (sever, jih, jihovýchod …)

o   Pomocí azimutu (0°/360°, 180°, 135° …)

 

·       Buddy team

„Pravidlo 3 vteřin.“

o   Bojová funkce – poskytuje krytí a palebnou podporu typicky při přesunu, nejmenší bojové uskupení

o   Nebojová funkce – obnáší přehled nad vybavením druhého a asistenci s tím související + kam jde jeden, jde i druhý – jeden plní, druhý hlídá

 

·       Zastávky

                        o   Objevují se i ve vzájemných modifikacích

o   Krátká zastávka – v řádu několika minut, netvoří se kruhovka, nesundávají se batohy, nebrání se ani se ženijně neupravuje – k zorientování v prostoru, ke kontrole mapy, k podání hlášení, ke kontrole stavu jednotky či k prověření potenciálního nebezpečí

o   Dlouhá zastávka – v řádu od několika minut po několik hodin, tvoří se kruhovka, batohy se sundávají a tvoří se z nich krytí, nebrání se ani se ženijně neupravuje – k účelu stejnému jako zastávka krátká včetně odpočinku, k jídlu a dalším časově náročnějším úkonům

o   Základna – v řádu od několika hodin a déle, brání se a ženijně se upravuje – typicky pro dlouhodobější zázemí pro plnění úkolů v oblasti

 

·       MGRS (Military Grid Reference System)

„Opice jde ke stromu a teprve pak leze nahoru pro banán.“

o   Určuje polohu kdekoli na světě s přesností až na metry pomocí souřadnice složené až z 15 znaků.

o   Prvních 5 znaků určuje čtverec na Zemi 100x100km – v naší oblasti typicky 33UWR.

o   Dalších 5 a 5 znaků určuje konkrétní polohu díky protnutí x-ové a y-ové souřadnice.

o   Příklad: 33UWR 89500 82300 – cíl se nachází v naší typické operační oblasti (pro naše účely mimo jiné celý Královéhradecký kraj a kus Libereckého, Středočeského a Pardubického, včetně malé části Polska) – v takto vymezeném 100x100km čtverci se přesněji cíl nachází na 89. kilometru a 500. metru (při čtení zleva doprava) a na 82. kilometru a 300. metru (při čtení odzdola nahoru)

 

·       Šifrování RAMROD a TR-77

o   RAMROD – nahrazení číslic náhodnými, neopakujícími se písmeny (typicky za nevyužití písmen obsažených v souřadnicích dle MGRS v dané oblasti) – příklad: 0>B, 1>M, 2>F, 3>J a tak dále až do 9

o   TR-77 komplikovanější šifrovací systém využívající tabulku o 400 funkčních znacích a výrazech – tabulka je rozdělena do sítě 10x10 polí, jež jsou dále rozděleny do čtyř sekcí (horní fráze, dolní fráze, písmeno/znak, číslo) – pomocí libovolného klíče jsou jednotlivým řádkům a sloupcům v tabulce přiděleny neopakující se číslice 0-9, které určují umístění podle stejného principu jako MGRS polohu – třetím souřadnicí je poté číslice, která určuje, zda se v daném poli použije nějaká z frází, písmeno nebo číslo – do volných polí lze vepsat vlastní znak či výraz nebo je využít jako klamné vsuvky v posílané zprávě – tímto způsobem lze jeden znak či výraz zašifrovat typicky pomocí nejméně dvou variant, u písmen je variant až devět (viz příklad)

Příklad: slovo stan = 952 nebo 953 nebo 956, číslo 26 = 700 nebo 704, písmeno C = 505 nebo 507 nebo 509 nebo 185 nebo 187 nebo 189 nebo 745 nebo 747 nebo 749

 

·       Radiokomunikace

„Pravidlo 3, 2, 2, 1“

„Pozor, nepřítel naslouchá – sděluji pouze to nutné, ideálně bez konkrétních údajů a reálných názvů.“

o   Základní, k soukromým účelům vyhrazené frekvence – PMR 1-8

o   Frekvence v pásmu UHF a VHF – menší riziko nechtěného odposlouchávání

o   Slyšitelnost se určuje na stupnici 1-5, kdy 5 znamená jasná slyšitelnost a 1 absolutní šum

o   Příklad radiové relace s kontrolou slyšitelnosti a odesláním souřadnice v MGRS zašifrované skrze RAMROD:

Osoba A: 31, 31, 31, já 42, já 42, příjem

Osoba B: 42, 42, já 31, příjem

Osoba A: 31, 31, já 42, slyším za 5, příjem

Osoba B: 42, 42, já 31, slyším za 4 příjem

Osoba A: 31, 31, já 42, připrav se na přijetí zprávy, příjem

Osoba B: 42, 42, já 31, dávej, příjem

Osoba A: 31, 31, já 42, zpráva zní bravo bravo uniform whisky romeo siera delta hotel delta zulu siera hotel lima echo zulu, opakuji bravo bravo uniform whisky romeo siera delta hotel delta zulu siera hotel lima echo zulu, příjem

Osoba B: 42, 42, já 31, zpráva zní bravo bravo uniform whisky romeo siera delta hotel delta zulu siera hotel lima echo zulu, příjem

Osoba A: 31, 31, já 42, potvrzuji, konec

Osoba B: 42, 42, já 31, konec

 

·       Mezinárodní fonetická abeceda

·       Reakce při nastřelení

o   Orientace k směru příchozí palby, jsem-li jí bezprostředně vystaven

o   Opětování palby, je-li zcela zřejmé, že je nepřátelská

o   Nahlášení kontaktu (důležité hlásit co nejdříve, a to včetně polohy a počtu) – hlášení je samozřejmě nutné dále předat a informovat celou jednotku o nastalé situaci

o   Vyhledání vhodného krytu

o   Vyhodnocení situace a přijetí rozkazů

o   Provedení manévru

 

·       Druhy manévrů

o   Útok – čelní (přímý), obchvatem, kombinovaný

o   Ústup – loupáním vzad či oponou do strany

o   Zaujetí stacionární obrany – typicky pomocí kruhovky

o   Přeskupení – částečný ústup na bezpečnější pozici pro důkladnější vyhodnocení dalšího postupu

 

·       Rozkaz pro přesun

o   Skládá se z odpovědí na dílčí otázky – kdo, kdy, kam, přes co, proč a jak (není třeba, aby rozkaz obsahoval vždy všechny tyto prvky)

o   Příklad: Skupina Delta, za T - 5 minut směrem k bodu 3 rojnicí vpřed.

 

·       Rozšířené minimum

o   Základy maskování

o   CQB

o   Zdravověda

o   Přepady a léčky

o   Techniky přežití

o   …


Více užitečných informací naleznete ZDE.

TOPlist