Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Řád

 1. Každý je povinen dodržovat a respektovat platná pravidla a zásady airsoftu.
 2. Všichni členové jsou zcela podřízeni instruktorům.
 3. V jednotce je zaveden hodnostní systém jako v armádě.
 4. Každý je povinen řídit se rozkazy svého nadřízeného v rámci jednotky.
 5. Zadané úkoly plní každý člen svědomitě a dle svých sil a možností.
 6. Střelbu a práci se zbraní smí člen jednotky zahájit až na pokyn instruktorů.
 7. Každý se chová a manipuluje se zbraní tak, jako by byla nabitá.
 8. Jakékoliv závady nebo zranění kdokoliv ihned ohlásí instruktorům.
 9. Na výcvik si všichni nosí materiál, který instruktoři určí nejpozději 24h předem.
 10. Instruktoři si vedou záznamy o docházce i činnosti všech členů jednotky.
 11. Na veřejnosti se každý člen jednotky chová slušně a spořádaně.
 12. Za hrubé porušení kázně, řádu a pravidel lze člena z kroužku vyloučit.
 13. Za 8 po sobě jdoucích neomluvených neúčastí je člen z kroužku vyloučen automaticky.

 

Pravidla a zásady airsoftu

 1. Airsoftové zbraně a vybavení hráči na veřejnosti schovávají, aby nedošlo k omylu a možné záměně za zbraně ostré.
 2. Před začátkem hry se označí místo - tzv. „mrtvoliště, kde se budou scházet nehrající či zasažení hráči – tzv. „mrtvoly“.
 3. Vybavení ochrannými pomůckami (brýle, mřížka či plynová maska) je v airsoftu pro všechny povinné. Jejich nepoužívání je na vlastní riziko, za případná zranění takto vzniklá nese odpovědnost sám postižený, nikoliv střelec. Hráči bez vhodné ochrany očí nebudou připuštěni do hry. Zásah do brýlí či masky je platný.
 4. Jako munice je povoleno používat pouze 6mm nebo 8mm BB plastové kuličky. Pro střelbu na protivníka je povoleno používat pouze airsoftové zbraně. Typ zbraně nerozhoduje.
 5. Není-li v OPORD (OPeration ORDer) uvedeno jinak, je možno používat výbušniny k vyřazení živé síly protivníka (sádrové či hrachové granáty) nebo na efekt (světlice či dýmovnice). Obecně je povolena volně prodejná pyrotechnika, a to nejčastěji do síly megy včetně.
 6. Zásah je platný:
  • kuličkou z airsoftové zbraně či střepinou z výbušniny do jakékoliv části těla,
  • (do výstroje, která kryje konturu těla,)
  • omylem vystřelenou kuličkou spoluhráče (Friendly Fire) nebo
  • dotykem rukou, který znamená tiché zabití nožem.
 7. Zásah je neplatný:
  • (do výstroje, která zřetelně přesahuje konturu těla,)
  • do zbraně, není-li v OPORD uvedeno jinak,
  • odraženou kuličkou nebo
  • od mrtvoly.
 8. Hráč ihned po svém zásahu vstane, zvedne ruku/zbraň, zařve „mám“ a odchází na mrtvoliště. Pokud má dotyčný reflexní vestu, obleče si ji, aby se viditelně odlišil od žijících hráčů a nebyla po něm nadále vedena palba. Střelba na mrtvolu je zakázána.
 9. Mrtvola se nadále nezapojuje do probíhající činnosti, a okamžitě se přesune na mrtvoliště.
 10. Mrtvola nesmí prozrazovat žádná relevantní herní fakta (kdo a kde hráče střelil).
 11. Střelba (i míření zbraní) na nezúčastněné osoby v herním prostoru je přísně zakázána. Pokud hráč narazí na civilní osobu, okamžitě zastaví hru hlasitým zvoláním „civil“.
 12. Není povoleno jakkoli fyzicky či psychicky napadat ostatní hráče.
 13. Zbraň musí být mimo herní prostor zajištěná, s vyjmutým zásobníkem (případně s odpojenou baterkou, jedná-li se o AEG) a zakrytá.
 14. Airsoft je především o Fair-Play. Nepřiznáváním kazíte hru sobě i ostatním. Porušení tohoto pravidla může rovněž vést k vykázání z herního prostoru.
 15. Každý bez výjimky je povinen tato pravidla respektovat a dodržovat. Jejich znalost je podmínkou hraní airsoftu.

TOPlist